دوره مجازی سازی نورانو چیست؟

مجازی سازی در سالهای اخیر به موضوعی مهم در دنیای فناوری اطلاعات تبدیل شده است. هزاران شرکت برای تلفیق حجم کار و ایجاد انعطاف پذیر و تطبیق پذیری در محیط فناوری اطلاعات، از فناوری های مجازی سازی استفاده می کنند.

مجازی سازی مجموعه مهارت های لازم برای متخصصان فناوری اطلاعات است که با شبکه ها، زیرساخت های فناوری اطلاعات و معماری شبکه ها سروکار دارند. در دوره مجازی سازی نورانو تمام مفاهیم اساسی جهت درک نحوه کار مجازی سازی به شما ارائه می شود که شامل: چرا مجازی سازی حائز اهمیت است و اینکه چگونه از مجازی سازی به رایانش ابری منتقل شده ایم. به عنوان یک فناوری اساسی برای صنعت رایانش ابری، یادگیری نحوه کار مجازی سازی چندین مزیت برای حرفه و کار شما به ارمغان خواهد آورد.

دوره های آموزشی مجازی سازی نورانو

نرم افزار حسابداری

دوره های مرتبط: