پروژه های ساختمانی نورانو

پروژه های ساختمانی نورانو به این معناست که اطلاعات پروژه (آدرس، تعداد طبقات و واحد، عکس و کروکی، متراژ، راه حل ها و راهکارها و...) را در اختیار کاربران گذاشته می‌شود

آنان با توجه به حرفه خود می‌توانند از همه یا بخشی از این اطلاعات استفاده کنند.

معرفی تکنولوژی ها:

Slider

پروژه های در حال انجام:

Slider